PO2510 floor 25, Keangnam Landmark Tower, Cau Giay new urban area, Nam Tu Liem, Hanoi

Companies

DSPOne

Được thành lập vào tháng 11 năm 2006, DSPOne hoạt động kinh doanh trong nước ổn định như các nhà khai thác viễn thông di động trong nước và Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc. DSPOne chuyên nghiên cứu và phát triển xử lý tín hiệu di động và đã được thành lập để góp phần nâng cao chất lượng và phát triển công nghệ mạng di động và gia đình thông qua việc cung cấp các giải pháp Xử lý tín hiệu số tối ưu.

Sản phẩm: DSP / ICT, IoT / IoE, Năng lượng thông minh, Xe được kết nối,….

Website : www.dspone.co.kr/

Meeting room reservation

x